Absolwentka Wydziału Lekarskiego kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obecnie słuchaczka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie. Stale poszerza wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną, uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakreu Medycyny Estetycznej. Podczas pracy szczególnie zależy jej na uzyskiwaniu naturalnych efektów, jej ulubione zabiegi to metody rewitalizujące skórę.